Meditsiinifüüsika terminoloogia sõnastik

Alates aastast 2006 on arendatud rahvusvaheliste projektide EMIT ja EMITEL raames meditsiinifüüsika sõnastikku ja entsüklopeediat e-Encyclopaedia of Medical Physics and Multilingual Dictionary of Terms, mille loomisel osalesid Eesti-poolsed kaastöötajad (K. Kepler, E. Gerškevitš, J. Vedru, S. Kivimäe (Rootsmaa), K. Meigas jt) vabatahtlikena. Praegu (2011) on selles sõnastikus saadaval paralleeltõlked 28 keeles.

EBMÜ egiidi all tegutseva meditsiinifüüsika terminoloogia komisjoni (MFTK) eesmärgiks on olnud vastava erialase sõnavara korrastamine ja ühtlustamine praktiseerivate meditsiinifüüsikute, meditsiinitehnika inseneride, arstide ja radioloogiatehnikute keelekasutuses ja laiemas plaanis eestikeelse sõnavara kasutamise edendamine ja püsimajäämise toetamine erialases teadus- ja arendustegevuses ning õppetöös. Aastatel 2010, 2012 ja 2014 on MFTK saanud oma tööks toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt, kes koostöös Eesti Terminoloogia Ühinguga ja Eesti Rakenduslingvistika Ühinguga on korraldanud konkursse süstemaatilise oskussõnavaraarendusega tegelevate terminikomisjonide ja töörühmade toetamiseks riiklike programmide raames.

Sõnastiku kasutamiseks on loodud vastav kasutajaliides.
Töö sõnastikuga jätkub pidevalt (vt töökeskkond uuemate terminitega: term.eki.ee -> Avalikud terminibaasid -> Meditsiinifüüsika).
Oodatud on kõik ettepanekud sõnastiku täiendamiseks ja parandamiseks (kalle.keplerut.ee).